i

Sarrera

Gida Didaktikoak

Material hau IPES Elkartearen Nazioarteko eta Giza Eskubideen Arloak* landutako “Mundua, Zinema eta Giza Eskubideak” gida didaktiko saila eratzen dutenen artean dago.

Giza eskubideak kontzeptu hutsa baino askoz gehiago dira. Munduan eta Gure inguru hurbilean ulertu eta ekiteko modu bat proposatzen dute. Duela denbora, IPESen zinema erabiltzen dugula errealitate horretara hurbiltzen laguntzen gaituen leiho kritiko bat bezala, hura ulertu eta beragan ekin aldaketa pertsonal eta sozial bat lortzeko.

On line formatuko Gida hau, eta etorriko diren beste batzuk, errekurtso didaktiko bat izan nahi dute, beraien intentzioa, Giza Eskubideak bere zabaltasun osoan nabariak eta esanguratsuak egitea izanik, aukeratutako filmetan aurkezten diren gaietatik hasita. Teknika eta narratiba zinematografikoaren azterketa kritiko bat; ekintza gertatzen den testuinguruaren; giza eskubideen aplikazioa – genero ikuspegi bat barne – filmeak proposatzen duen gaiaren arabera dakarren material bat eta errekurtso gida motz bat da.

Gida Didaktikoak gure Unitate Didaktikoen bildumara gehitzen dira, eduki tematikoak eta teknika, curriculum programazioarekin zuzenago erlazionatzen dutelarik.

“Mundua, Zinema eta Giza Eskubideak” saila guztia, bere Unitate eta Gida multzoan, pertsona nerabe eta helduen hezkuntza ez-formal barruan dauden pertsona eta taldeei zuzendurik dago, eta gainera, hezkuntza arautuko irakasleei, heziketa-material hauek, zinemaren bitartez, giza eskubideetatik nazioarteko gaurkotasuna ulertzeko helburuarekin erabili dezaten.