2

Ikustaldia geroko saioa

Zinea eta emakumeen giza eskubideak

Zoiuna, 'El domingo si Dios quiereren' protagonista

Argazki oina: Zoiuna, 'El domingo si Dios quiereren' protagonista.

Pelikula bere ikustaldia eta gero aztertzeko, bere elementu zinematografiko zehatzak interpretatuko ditugu. Gainera feminismoetatik eta berdintasunean hezitzeko genero ikuspuntua sartuz, ‘El domingo si Dios quiereren’ azterketa bat proposatuko dugu. Teoriaren funtsezko alderdiak praktika zinematografikoekin batzen dituzten zazpi funtsezko puntu adieraziko ditugu.