i

Sarrera

Gida didaktikoak

Material hau IPES Elkartearen Nazioarteko eta Giza Eskubideen Arloak* landutako “Mundua, Zinema eta Giza Eskubideak” gida didaktiko saila eratzen dutenen artean dago.

Giza eskubideak kontzeptu hutsa baino gehiago dira. Munduan eta gure hurbileneko inguruan ulertu eta jokatzeko modu bat proposatzen dute. Duela denbora bat, IPESen zinema leiho kritiko bat bezala erabiltzen dugu zeinak errealitate horretara agertzea baimentzen digun ulertu eta beragan aritzeko asmoarekin bilakaera pertsonal eta sozial batetara heltzeko.

On line formatuko Gida hau, eta etorriko diren beste batzuk, errekurtso didaktiko bat izan nahi dute, beraien intentzioa izanik, Giza Eskubideak bere zabaltasun osoan nabariak eta esanguratsuak egitea, aukeratutako filmetan aurkezten diren gaietatik hasirik. Teknika eta narratiboa zinematografokoaren azterketa kritiko bat; ekintza gertatzen den testuinguruaren; giza eskubideen aplikazioa –genero ikuspegi bat barne– filmak proposatzen duen gaiaren arabera dakarren material bat eta errekurtso gida motz bat da.

Gida Didaktikoak gure Unitate Didaktikoen bildumara gehitzen dira, eduki tematikoak eta teknika, curriculum programazioarekin zuzenago erlazionatzen dutelarik.

“Mundua, Zinema eta Giza Eskubideak” sorta guztia, bere Unitate eta Gida multzoan, pertsona nerabe eta helduen hezkuntza arautuko irakasleei, heziketa-material hauek, zinemaren bitartez, giza eskubideetatik nazioarteko gaurkotasuna ulertzeko helburuarekin erabili dezaten.